Free shipping on all orders over $1800. 

泰潮米芝蓮-重要里程

 

重要里程

 

2018

8年榮獲‘米芝蓮車胎人美食推介’

 

2017

7年榮獲‘米芝蓮車胎人美食推介’

 

在元朗八鄉開設旗艦店

 

在元朗建業街開設分店

 

2016

6年榮獲‘米芝蓮車胎人美食推介’

 

在澳門百老匯酒店開設分店

 

2015

5年榮獲‘米芝蓮車胎人美食推介’

 

2014

在香港亞洲國際博覽館開設分店

 

4年榮獲‘米芝蓮車胎人美食推介’

2013

在香港國際機場開設分店

 

 

3年榮獲‘米芝蓮車胎人美食推介’

 

2012

2年榮獲‘米芝蓮車胎人美食推介’

 

2011

首次榮獲‘米芝蓮車胎人美食推介’

 

2009

在深水埗開設分店

 

 

2008

深水埗總店正式開業